Normatives del Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet

Què cal tenir present per formar part del nostre Club

El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular l'organització i funcionament del CEV L'HOSPITALET SUD (en endavant El Club), dins el marc de la legislació esportiva vigent, i amb subjecció plena al que estableix el seu ideari, i estatuts.

Tot jugador / a, entrenador / a, delegat / a, pares o tutor i directiu CEV L'HOSPITALET SUD estarà obligat a complir aquesta normativa interna.

  1. El Codi d'ètica esportiva de el Consell d'Europa per al "joc net en l'esport" és una declaració d'intencions acceptada pels Ministres europeus responsables de l'esport.
  2. El Codi part del principi que les consideracions ètiques subjacents en el "joc net" no constitueixen un element facultatiu, sinó alguna cosa essencial a tota activitat esportiva, a tota política i a tot tipus de gestió que es realitzi en el camp de l'esport, i que aquestes consideracions s'apliquen en tots els nivells de la competència i de compromís amb l'activitat esportiva, tant de caràcter recreatiu com de competició.
  3. El Codi aporta un sòlid marc ètic per lluitar contra les pressions exercides per la societat moderna, les quals impliquen una amenaça per als fonaments tradicionals de l'esport, que es basen en el "joc net", a l'esperit esportiu i en el moviment voluntari.

Segueix al CE Voleibol L'Hospitalet a les xarxes socials @cevlhospitalet

Amb el suport de