Organització i Projecte

El Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, com a entitat esportiva que treballa amb joves de diferents edats des d'alevins fins a sèniors, té una funció formativa en la què intenta transmetre una sèrie de valors amb els que s'identifica plenament, ja que són valors que serveixen a l'esport i a la vida en general.

El Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet Sud és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar i actuar sense ànim de lucre que agrupa més de 300 persones entre Esportistes, Voluntaris, Tècnics i Directius, que es focalitza en fomentar els hàbits saludables i la pràctica de l'esport per mitjà del voleibol.

Segueix al CE Voleibol L'Hospitalet a les xarxes socials @cevlhospitalet

Amb el suport de