Política de privacitat

L'objectiu d'aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta associació mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.

1. Identificació i dades de contacte del responsable.

L'entitat CLUB ESPORTIU VOLEIBOL L’HOSPITALET, domiciliada al C/ CLARA CAMPOAMOR, 14, 8, 1, 08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA amb N.I.F. G65619082, telèfon de contacte: 615 49 30 97 (Whatsapp i abans de 48h es respondrà) i correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2. Finalitats del tractament de les seves dades personals.

Segons el cas, tractarem les vostres dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web amb les següents finalitats expressades:

 • Usuaris/Navegants de la página web del responsable.
  • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
  • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
  • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
  • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
  • Si és el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
 • Socis.
  • Gestió de la relació establerta amb els socis compromesos amb l'organització.
  • Respondre consultes i atendre les sol·licituds, queixes o incidències traslladades a través dels canals de contacte incorporats en aquesta pàgina.
  • Si és el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
  • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
  • Per administrar les dades i facilitar-les, si escau, a proveïdors externs per al funcionament correcte de la nostra organització.
  • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat
  • Per verificar la identitat, evitant així possibles errors en les accions com a soci.
  • Per protegir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.

3. Base jurídica del tractament.

 • Usuaris/Navegants de la página web del responsable.
  • Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
  • Per complir les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
  • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat vuitens de la present política.
 • Socis.
  Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:
  • Execució d'un contracte on sigui part o aplicació de mitjanes precontractuals. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
  • En el consentiment que ens has prestat per tractar les dades respecte de les finalitats alienes al desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
  • Per complir les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
  • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat vuitens de la present política.

4. Terminis o criteris de conservació de les dades.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les administracions i organismes públics competents, jutges i tribunals o el ministeri fiscal, d'acord amb el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

5. Decisions automatitzades i elaboració de perfils.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

6. Destinataris.

Durant el període de durada del tractament de les vostres dades personals, organització podrà cedir les vostres dades als destinataris següents:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i cossos de seguretat de l'Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l'obligació legal de facilitar les dades personals.

7. Transferències internacionals de dades.

L'organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades.

8. Drets.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d'accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s'hi, sol·licitar-ne la portabilitat (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau, quan escaigui, si no és objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils.

Per fer-ho, podreu emprar els formularis habilitats per l'organització, o bé dirigir un escrit a l'adreça postal o correu electrònic indicats més amunt. En qualsevol cas, la vostra sol·licitud haurà d'acompanyar-se d'una fotocòpia del vostre D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat dacreditar la seva identitat.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a l'adreça secretària @cevlh.cat, amb assumpte “BAIXES”.

9. Veracitat de les dades.

L'interessat garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats al punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.

En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l'organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.

Última revisió: 07 d'abril de 2021

Segueix al CE Voleibol L'Hospitalet a les xarxes socials @cevlhospitalet

Amb el suport de