Protocol Covid-19

Consideracions prèvies

Jugadors que venen a realitzar proves d'accés

Els esportistes que vinguin a el club a realitzar proves d'accés hauran de presentar a l'inici de la sessió els següents documents omplerts i impresos en paper.

 

Jugadors inscrits al CE Voleibol L'Hospitalet

Els esportistes que ja estan inscrits al club, únicament han de presentar la "Declaració de Responsabilitat" en la primera sessió d'entrenament.

 

Material que l'esportista ha de portar a l'entrenament, dins de la motxilla

 1. Recipient propi per hidratar-se durant l'entrenament.
 2. El jugador ha d'incorporar un pot de líquid hidroalcohòlic a la seva bossa d'entrenament.
 3. Mascareta per a l'accés i la sortida de la instal·lació.
 4. Calçat esportiu per fer servir durant la sessió.
 5. Una bossa de plastic on deixar la roba suada de l'entrenament a l'acabar la sessió i no contaminar l'interior de la bossa d'entrenament.

 

Accés a la instal·lació

 1. Respecte estricte dels horaris establets.
 2. L'accés a la instal·lacio es realitzarà desde els punts establerts pels equips.
 3. Desinfectar el calçat i les mans a l'hora d'accedir a la instal·lació.
 4. Respectar les indicacions per moure's per dins de la instal·lació.
 5. Utilització de mascareta per moure's per dins de la instal·lació.
 6. Mantenir la distancia de seguretat (1,5m i 2m)
 7. Únicament poden accedir a la instal·lació els esportistes.

 

Accés Poliesportiu Municipal Les Planes

Accés Poliesportiu Municipal Gornal

 

Pautes a tenir en compte durant l'entrenament

 1. S'accedirá a la pista per la banda dreta o esquerra no ocupada per les bosses d'entrenament de l'equip que hagi acabat la seva sessió d'entrenament.
 2. Dipositar cada bossa d'entrenament aïllada de les bosses dels altres esportistes.
 3. Entrega a l'entrenador/a de la documentació indicada a les Consideracions previes.
 4. Pressa de temperatura als esportistes abans de començar l'activitat, no poden superar els 37.5ºC
 5. Neteja de mans a cada parada que s'estableixi per a la hidratació.
 6. Els esportistes podran prescindir de la mascareta durant la pràctica de l'activitat esportiva, però hauran de tornar-se-la a posar per moure's per la resta de la instal·lació.
 7. Evitar el contacte amb el material fix de la instal·lació (pals, xarxa, carro pilotes, ...).
 8. Limitar al màxim les celebracions que impliquin contacte físic.
 9. Neteja del material comú (pilotes, carros, xarxa, pals, ...) entre entrenaments de diferents grups.
 10. L'entrenador/a ha d'utilitzar mascareta durant el transcurs de l'entrenament.
 11. Evitar presència a la pista de cap membre de club (delegat, president...) aliè al grup estable, durant l'entrenament.
 12. Evitar la presència de pares o acompanyants a la grada o espai destinat al públic.

 

Formació de grup estable d'entrenament per controlar la traçabilitat

 1. Període d'entrenament de catorze dies amb el mateix grup d'esportistes (dues setmanes d'entrenament independentment del nombre de sessions setmanals).
 2. Augment progressiu del nombre de participants en els exercicis.
  1. Exercicis individuals o per parelles durant la primera setmana (parelles estables).
  2. Exercicis per parelles o grups de 4 la segona setmana (grups estables).
 3. Pilotes numerades, mantenint la mateixa pilota/es durant tota la sessió cada jugador, parella o grup de jugadors.
 4. Un cop establert el grup estable d'entrenament, es podrien incorporar jugadors d'uns grups d'entrenament a uns altres.
  1. S'hauria de limitar a un grup reduït de jugadors.
  2. Aquesta situació s'hauria d'entendre com una situació excepcional, i per tant s'hauria d'evitar sempre que fos possible.
 5. Evitar qualsevol mena de celebració que impliqui contacte físic.
  1. Respectar la distància de seguretat amb tots els jugadors.
  2. Evitar contacte amb elements comuns (en cas de contacte amb pilotes, neteja de mans anterior i posterior).

 

Vestuaris

 1. No es faran servir els vestuaris.
 2. Els jugadors han de portar la roba d'entrenament posada i quan la sessió acabi, canviar-se la samarreta i guardar la usada en una bossa per aïllar-la de la resta de coses.

 

En cas de manifestació de símptomes de COVID-19

Davant la possibilitat que un dels esportistes manifesti símptomes de la malaltia, se li aïllarà de la resta del grup i es contactarà amb els seus tutors legals perquè vagin a recollir-lo i portar-lo a un centre mèdic per fer-li la prova del COVID-19.
En el cas que la prova surti positiva, haurà de comunicar-ho perquè la resta de l'equip també es faci la prova del COVID-19.
Els jugadors que donin positiu no podran tornar a entrenar fins a haver complert la quarantena pertinent.

 

Informació general

 1. Traçabilitat: Mesures que permetin identificar als esportistes, tenyir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc.
 2. Declaració de responsabilitat: Que durant els darrers catorze dies no s'ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per aquesta.
 3. Grup estable d'entrenament: Els que de forma continuada hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19. Cal tenir especial cura durant els primers catorze dies del grup de contacte Fins a l'estabilització del grup.
 4. En cas d’orientar aquestes recomanacions a menors, la responsabilitat recau, lògicament als seus pares, mares o tutors.

 

Segueix al CE Voleibol L'Hospitalet a les xarxes socials @cevlhospitalet

CEV L'HOSPITALET